Ty, ja, my

Ty, ja, my i oni – jak dalece możemy mieć wpływ na jakość stanowionego prawa? Oddajemy swoje głosy w takiej lub innej Ordynacji Wyborczej i na tym właściwie kończy się nasza przydatność dla systemu. Kiełbasa wyborcza obkurcza się i pleśnieje a partyjni wodzowie ustawiają polską rzeczywistość „pod siebie”.

Nie będzie Polski dla Polaków bez wdrożonych mechanizmów ułatwiających stanowienie dobrego prawa. Aby mieć na to szansę musimy zerwać z gmeraniem przez partie polityczne przy ustawach. Do tego wiedzie zapewne wiele dróg, jedne bardziej a inne mniej kręte. Niewątpliwie dobrą drogą jest wprowadzenie JOW – Jednomandatowych Okręgów Wyborczych. To ten najważniejszy krok bo pierwszy, choć w stosunku do JOW sygnalizowane są zastrzeżenia, praktycznie z każdej strony sceny politycznej.

Jak dalece i jak szybko JOW uwolnią nas od syndromu zawłaszczenia Polski? Prawdopodobnie doczekamy się prawdziwie wolnej Polski i to Polski dla Polaków dopiero wtedy, gdy „odetniemy” partie polityczne od Parlamentu, od procedur stanowienia prawa.

Rozwiązaniem które może nam w tym dopomóc, rozwiązaniem w 100% antysystemowym jest idea JOP – Jednomandatowych Okręgów Parlamentarnych. Jednak, aby mogła być wprowadzona potrzebna jest zmiana mentalna wśród liderów partii politycznych, zmiana która unaoczni jak dalece stawiają oni dobro Polski i Polaków ponad swoimi czy partyjnymi interesami.

Pozwoliliśmy aby zagrabiono nam Polskę. Czas aby wróciła do swoich prawowitych właścicieli.

Do Obywateli.

JOP to rozwiązanie w 100% antysystemowe
JOP to odcięcie partii i koterii politycznych od Parlamentu
JOP to szansa na stanowienie dobrego prawa dla Polski i Polaków
JOP to bezpośredni udział czynnika społecznego – Obywateli – w stanowieniu prawa
JOP to system o minimalnych, praktycznie zerowych kosztach organizacji dający średnio statystyczną reprezentację społeczeństwa w Parlamencie.

JOP to nie partia polityczna, nawet nie organizacja obywatelska. JOP to system rekrutacji członków Parlamentu. Zero partii politycznych, zero wyborów, zero zobowiązań dla zaprzyjaźnionych koterii, za to całkowita odpowiedzialność przed mieszkańcami Okręgu Parlamentarnego.

Popieraj wprowadzenie JOP do polskiego obszaru społecznego. JOP to społeczna reprezentacja w Parlamencie. JOP to gwarancja dobrego prawa. JOP to dobry wybór dla Polski i Polaków.

Odwiedzili nas już goście z: Australii, Białorusi, Danii, Egiptu, Francji, Kanady, Niemiec, Nowej Zelandii, Rosji, Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii. I z Polski 🙂

Następny tekst wart przeczytania: Idea JOP

 

Polska_JOP2

Reklamy